Odtlačok

Prevádzkovateľ a kontakt:

Top-Reisen KG
Bayreuther Str. 7
95700 Neusorg
Nemecko

Telefónne číslo: +49 (0) 9234 973500
Fax: +49 (0) 9234 973501
E-mailová adresa: info@top-omnibuscenter.de

Znázornenie:

Spoločnosť Top-Reisen KG predstavuje spoločnosť Reinhard Weiß

Informácie o povolaní:

Funkcia: Commerce
Zodpovedná komora: IHK Regensburg
Udelené / od: Nemecko

Zodpovedný dozorný orgán: Regierung der Oberpfalz
Registračné a registračné číslo: Weiden i.d.Opf. HRA 2131

Poistenie profesijnej zodpovednosti:

Sme poistení pre nasledujúce poistenie: Bayerischer Versicherungsverband Maximilianstr. 53, 80530 München
Odborná zodpovednosť platná pre (krajina): Nemecko

Daň z obratu-identifikačné číslo:

DE251883845

Obrázky a grafika:

Informácie o zdroji použitého obrazového a grafického materiálu:
Fotografie: Tobias Weiß

Riešenie sporov online podľa článku 14 ods. 1 ODR-VO:

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online, ktorá je k dispozícii na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dementi:

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu však nemôžeme zaručiť. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední podľa § 7 Abs.1 TMG za vlastný obsah na týchto stranách podľa všeobecných zákonov. Podľa § 8 až 10 TMG však my ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecného práva zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tejto súvislosti je však možná iba od okamihu, keď sa dozvie o konkrétnom porušení. Po upozornení na príslušné porušenia tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok vždy zodpovedá zodpovedný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov v čase prepojenia. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Po upozornení na porušenia takéto odkazy okamžite odstránime.

Copyright

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akékoľvek využitie mimo autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto stránky sú určené iba na súkromné a nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto strane nevytvoril prevádzkovateľ, posudzujú sa autorské práva tretích strán. Za taký sa považuje najmä obsah tretích strán. Ak by ste si boli stále vedomí porušenia autorských práv, požiadame vás o poznámku. Po upozornení na porušenia tento obsah okamžite odstránime.