αγορά

Θέλουμε επίσης να αγοράσουμε το μεταχειρισμένο σας λεωφορείο σε δίκαιες τιμές!

1. στοιχεία του οχήματος
2. Αποστολή φωτογραφίας
3. Τα δεδομένα σας